Kontabilitet

Kontabilitet

Në nje biznes te suksesshem, regjistrimi i mirë i të dhënave është esencial,

jo vetëm për raportimin e taksave por edhe për suksesin e kompanisë.

Shërbimet tona të kontabilitetit permbledhin regjistrimet ditore financiare si dhe regjistrimet përmbyllëse të fund muajit deri te permbyllja e vitit.